VB-Groep

Activiteiten

CRA HS architect web 809957

Als CRA Vastgoed zijn wij nauw betrokken bij onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij. Zodoende kunnen wij maatwerk leveren binnen de activiteiten waarin wij werkzaam zijn. We delen expertise over onze gespecialiseerde segmenten en ontwikkelen projecten die sterk aansluiten op de behoeften en wensen van onze doelgroepen. We zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid bij onze klanten bijdraagt aan het opbouwen van een langdurige relatie. Dit doen we onder andere door te luisteren. Waar hebben onze klanten behoefte aan? Waar liggen zij 's nachts wakker van? Hoe kunnen onze diensten bijdragen aan een hoge wederzijdse betrokkenheid? Onze mensen doen dit door dagelijks klantverwachtingen te overtreffen, gedreven door passie en trots.

CRA Vastgoed ontwikkelt appartementen en woningen voor een diverse doelgroepen; particulieren, (institutionele) beleggers en corporaties. Zowel binnenstedelijk als buiten de steden zijn wij regisseur van het totale speelveld van gebieds- en opstalontwikkeling vanaf het eerste initiatief tot aan de uiteindelijke oplevering.

Segmenten

Wij hebben veel specialistische kennis op het gebied van diverse segmenten.

Specialisaties

CRA Vastgoed ontwikkelt unieke producten waar daadwerkelijk behoefte aan is op het gebied van binnenstedelijk, gebiedsontwikkeling en transformatie. Producten die realiseerbaar zijn, en financieel aantrekkelijk en -haalbaar zijn om te bouwen en ontwikkelen.

  • Binnenkort meer