VB-Groep

Binnenstedelijke ontwikkeling

Ook bij binnenstedelijke opgaven laten we ons leiden door de kwaliteiten van de locatie. Tegelijk zijn er de nodige beperkingen waarmee we rekening dienen te houden. Beperkingen in ruimtelijk en logistiek opzicht bijvoorbeeld. De onvermijdelijke, maar gezonde scepsis van omwonenden. We zien het als een uitdaging om hier slimme oplossingen voor te vinden. Immer vanuit het besef dat binnenstedelijke locaties te gevoelig of te kwetsbaar zijn om enkel vanuit economische belangen te benaderen. Als binnenstedelijk ontwikkelaar kijken we altijd naar het totaalplaatje; naar wat zowel de locatie als de directe omgeving en de lokale samenleving van ons vraagt.

Passend in de omgeving

Een ontwikkeling wordt pas omarmd, als deze zich voegt naar de omgeving. Het juiste concept en het juiste ontwerp voor de juiste plek. Reagerend op de omringende architectuur en rekening houdend met de historie en/of de cultureel-maatschappelijke betekenis van de locatie. Daar zetten wij met onze plannen op in. Uiteraard betrekken wij de buren zo vroeg mogelijk bij die plannen en maken we samen met de uitvoerende partijen heldere afspraken om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom binnenstedelijk ontwikkelen met CRA Vastgoed?

  • Gericht op meerwaarde voor hele omgeving
  • Betrokkenheid en commitment van omgeving
  • Duidelijke afspraken m.b.t. uitvoering