VB-Groep

Gebiedsontwikkeling

Uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling is voor ons altijd de kracht van de locatie. We zoeken naar de bijzondere kwaliteiten van het gebied en ontwikkelen een plan dat die kwaliteiten optimaal benut en versterkt. Samen met alle belanghebbenden, onder onze regie.

Open, transparant, respectvol

Bij gebiedsontwikkeling hebben we niet alleen te maken met gebruikers en eigenaren, maar ook met diverse andere stakeholders, zoals Provincie, Gemeente, buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en milieugroeperingen. Wij gaan het gesprek met hen aan en betrekken hen van meet af aan bij de plannen. Vanzelfsprekend. Want openheid en transparantie, eerlijke communicatie en oprecht rekening houden met ieders belangen zijn een eerste voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling.

Waarom gebiedsontwikkeling met CRA Vastgoed?

  • Focus op langdurige samenwerking
  • Sterk en daadkrachtig in regierol
  • Alle ontwikkeldisciplines in huis
  • Creatieve oplossingen, onderscheidende ontwikkelconcepten