VB-Groep

Transformatie

Uitgaande van de specifieke kwaliteiten van het bestaande vastgoed, veranderen we de functie of voegen we nieuwe functies toe aan een gebouw. Functies die de locatie een nieuwe betekenis en dus nieuwe waarde geven. We doen dit op velerlei terreinen. Denk aan de transformatie van verouderde kantoorgebouwen, scholen, hotels en religieus-cultuurhistorisch vastgoed.

Transformatie cultuurhistorisch vastgoed

Een uitgesproken specialisme van CRA Vastgoed is herbestemming van monumentaal, vaak religieus vastgoed. Dat heeft alles te maken met de interesse van ons familiebedrijf voor cultuurhistorie en respect voor traditionele waarden en normen. Dergelijke transformatieopgaven zijn doorgaans uitermate complex. Ze vragen innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld bouwtechnische en financiële uitdagingen. Inzicht in en ervaring met regelgeving vanuit monumenten- en erfgoedcommissies. En bovenal het besef dat de cultuurhistorische waarde van een gebouw en de rol die het speelt in de lokale samenleving, uiteindelijk van meer belang zouden kunnen zijn dan geldelijk gewin op korte termijn.

Waarom transformaties met CRA Vastgoed?

  • Veel ervaring met transformaties
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving
  • Specialist in transformatie monumentaal, religieus vastgoed
  • Quickscan; snel inzicht in (financiële) haalbaarheid