VB-Groep

Tender herontwikkeling Huis aan de Markt Sittard

Plaats Sittard
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Herontwikkeling voormalig V&D-pand
Bekijk alle gegevens

Nieuwe bestemming voor voormalig V&D pand

Huis aan de Markt

Midden in het historische, middeleeuwse centrum van Sittard bevindt zich het voormalige V&D-pand. De gemeente heeft een aanbestedingsprocedure opgezet om dit stuk stad te herontwikkelen tot Huis aan de Markt: een nieuw bestuurlijk centrum voor de gemeente en publieke ruimtes waarbij energieneutraliteit en circulariteit van belang zijn.

Huis aan de Markt is georganiseerd rondom een stedelijk binnenplein: het Ontmoetingsplein. Dit plein voorziet in een ontvangstruimte voor publieke functies in het raadhuis, de verenigingsruimtes, Sittard Geleen Experience en Visit Zuid-Limburg. Samen met een kleinschalige horecavoorziening maakt dit het gebouw tot een echte publieke ontmoetingsruimte. Het ontwerp biedt tevens ruimte voor 30 wooneenheden in de vorm van appartementen en grondgebonden woningen rondom een stadstuin. Wij hebben het ontwerp ReVi-Zitterd ingediend voor de realisatie van dit prachtige stuk historisch erfgoed.

ReVi-Zitterd staat voor het creëren van een nieuwe, gemoderniseerde versie van de voormalige situatie, waarbij rekening wordt gehouden met het open karakter van het gebouw en de ruimtes. Een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten.

Huis aan de Markt Sittard
Huis aan de Markt Sittard

Duurzame oplossingen, passend in het historische centrum van Sittard

Op hedendaagse wijze dóórbouwen op een historische structuur is een ingewikkelde opgave. Het vraagt om een hoge mate van ontzag voor de gebouwde omgeving en veel creativiteit. Een zorgvuldige inpassing van de energetische en circulaire randvoorwaarden maken het ontwerp tijdloos. Het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst, indien gewenst, compleet gedemonteerd en hergebruikt kan worden. Daarnaast hergebruiken we het bestaande gebouw als een verzameling van grond- en delfstoffen voor zowel deze als andere nieuwe ontwikkelingen.

Waar technische innovaties vrijwel onzichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de efficiënte installaties, is de energieopwekking dominant in beeld. Door hergebruik van de betonnen gevelfragmenten met de karakteristieke klok in het nieuwe Ontmoetingsplein, brengen we een respectvol eerbetoon aan het V&D-tijdperk. Daarnaast is de gevel van het oude stadhuis op een moderne manier geïntegreerd in het plan.

Huis aan de Markt Sittard

Aanbestedingsprocedure

De aanbesteding is benaderd vanuit het motto ‘Resultaat komt samen’. De inzending is in nauwe samenwerking met een aantal vaste partners tot stand gekomen: CRA Vastgoed, Smeets Bouw, de van oorsprong Sittardse broers van architectenbureau Mulleners + Mulleners, het Sittardse architectenbureau Wijnen & Co Architecten, Buro Lubbers en Volantis. Samen met deze vaste partners en de gemeente Sittard-Geleen hebben wij een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het centrum van Sittard.

Als onderdeel van de aanbesteding zijn de ontwerpen tentoongesteld om de inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen een stem te geven. Middels een enquête konden inwoners aangeven welk ontwerp de voorkeur heeft. Eind december werd bekend dat ReVi-Zitterd de meeste stemmen had verworven. Wie het Huis aan de Markt gaat realiseren is echter nog niet bekend.

Huis aan de Markt Sittard

Projectdetails

Plaats Sittard
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Herontwikkeling voormalig V&D-pand
Architect Mulleners + Mulleners en Wijnen Architecten