VB-Groep

Ontwikkeling Kloostervelden fasen 7A en 7B Sterksel

Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma 28 beneden- en bovenwoningen
Bekijk alle gegevens

Afronding spraakmakende gebiedsontwikkeling

Met de realisatie van deelfasen 7A en 7B vindt de afronding plaats van de spraakmakende gebiedsontwikkeling Kloostervelden in Sterksel. Op het voormalige instellingsterrein Providentia leverde CRA Vastgoed zijn bijdrage aan het proces van omgekeerde integratie. Resultaat is een prachtige omgeving voor een gemeenschap waarin mensen met en zonder zorgvraag samen leven, wonen en zorgen.

De totale gebiedsontwikkeling, gestart in 2013, behelsde naast renovatie van het historische klooster realisatie van 8 zorgcomplexen en zo’n 200 marktwoningen. Van die 200 woningen is 25% sociale woningbouw voor starters en alleenstaanden; de resterende 75% bestaat uit rijwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen voor senioren, vrijstaande woningen en vrije kavels. Ze zijn voor het merendeel gerealiseerd door Huybregts Relou. De afrondende fasen 7A en 7B worden nu gebouwd door VB-collega Smeets Bouw.

Een thuis voor iedereen

Kenmerkend voor Kloostervelden is het sterk aanwezige landschap, de teruggedrongen rol van autoverkeer en kleinschalige woonmilieus. De dorpse sfeer past bij de belevingswereld van de cliënten van zorginstelling Kempenhaeghe en de diversiteit in type wijkbewoners draagt daaraan bij.

Fraaie finale

De twee laatste fasen bestaan uit 28 boven- en benedenwoningen, vlak bij het klooster. De helft daarvan wordt aangeboden onder de sociale koopgrens. De architectuur linkt met haar langgerekte gevels, hoekaccenten en fraaie details in het metselwerk op subtiele wijze naar het aangrenzende klooster.

Snel deel van de gemeenschap

Opmerkelijk was de aanvankelijke scepsis ten aanzien van deze Kloostervelden-finale. ‘Nieuwe’ bewoners die al een tijd op het terrein wonen, hadden zich het braakliggende terrein – van meet af aan bestemd voor woningbouw – al min of meer geaccepteerd als grasvlakte. Het laat zien hoe snel men zich hier thuis voelt. Inmiddels is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat de twee laatste fasen een passende aanvulling vormen. Als de 28 woningen tegen de jaarwisseling worden opgeleverd, wacht de nieuwe bewoners een warm welkom in de Kloostervelden-gemeenschap.

Winnaar Brabantse Stijlprijs

Zorginstellingen, collega-ontwikkelaars, woningcorporaties … Met regelmaat brengen ze een bezoek aan Kloostervelden om te zien hoe het concept van omgekeerde integratie hier op succesvolle wijze invulling heeft gekregen. In 2021 won Kloostervelden de Brabantse Stijlprijs, een provinciale prijs die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving. Een stimulans voor nieuwe en originele woonprojecten van inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant.

Projectdetails

Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma 28 beneden- en bovenwoningen
Architect Vissers & Roelands architecten
Makelaar Makelaardij OLAV Veldhuizen
Website Kloostervelden fase 7A en 7B