VB-Groep

Magazines

CRA kantoor 19 gespiegeld

Publicaties

Magazine Kloostervelden

Magazine Kloostervelden
In het Kloostervelden magazine alles over de bijzondere woonwijk Kloostervelden waar omgekeerde integratie tot stand is gekomen. Kloostervelden won onlangs de Brabantse Stijlprijs 2021.

magazines-kloostervelden

VerBind relatiemagazine

VerBind november 2021
In deze VerBind de realisatie van gezonde, duurzame onderwijslocaties, ketensamenwerking en de duurzame samenwerking met Leger des Heils.

magazines-verbind-2021

VerBind november 2020
In deze VerBind de renovatie van het Theater aan het Vrijthof, nieuwbouw voor en met het Van der Valk concern en hoe open samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie kan leiden tot winst voor mens, milieu en samenleving.

magazine-verbind-2020

VerBind november 2019
In deze VerBind
ontwikkelen en bouwen met eerbied voor het verleden en behoud van historie, zoals het Clarissenklooster en de oude Greswarenfabriek die wij respectvol transformeren naar nieuwe bestemmingen.

magazines-verbind-2019

VerBind juli 2018
In deze VerBind vernieuwende concepten voor gasloos bouwen in ‘de Vijf van Vorst’ en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Heilust. En duurzame samenwerkingen met Ten Brinke CoHof en Wilma.

magazines-verbind-2018

Jaarbericht 2021

Dicht bij onszelf.

Download jaarbericht