VB-Groep

Noordpassage in Tilburg op weg naar vernieuwing

23 april 2024

De eigenaren van de Noordpassage, vertegenwoordigd door PRINCE Projectmanagement, hebben CRA Vastgoed na een zorgvuldige selectieprocedure geselecteerd als projectontwikkelaar voor de herontwikkeling van de Noordpassage; onderdeel van de Westermarkt.

Het centrum van Tilburg-West, de Westermarkt, wordt de komende jaren getransformeerd naar een toekomstbestendig centrum waar je fijn kunt winkelen, wonen en verblijven. Onderdeel van deze herontwikkeling is de Noordpassage, een verouderde woon- en winkelstrip die toe is aan vernieuwing. Op deze locatie ontstaat ruimte voor een nieuwbouwopgave van ca. 200 woningen in combinatie met een commerciële plint. CRA Vastgoed is trots bij te kunnen dragen aan een levendige, leefbare en bloeiende Westermarkt.

Plangrens Noordpassage Westermarkt, Tilburg-West

Indicatieve begrenzing van de locatie Noordpassage.

Totaalontwikkeling Westermarkt

De herontwikkeling van de Westermarkt is een uitwerking van de Gebiedsvisie Kenniskwartier van de gemeente Tilburg. Hierin is de samenhangende ontwikkeling en versterking van de Westermarkt als opgave benoemd. Aan deze opgave wordt invulling gegeven door de realisatie van een aantrekkelijk winkelgebied met ruim 700 woningen, waarvan 50% wordt gerealiseerd in het betaalbare segment. Ook omvat het plan een opwaardering van de openbare ruimte en het realiseren van nieuwe (ruimtelijke) verbindingen met de omliggende buurten. Een ander belangrijk onderdeel is het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers.

WBI Subsidie als belangrijke impuls

De herontwikkeling van de Westermarkt kreeg in 2023 een Woningbouwimpuls (WBI) subsidie toegekend. Samen met de de cofinanciering door de gemeente heeft de Westermarkt een stevige steun in de rug op weg naar een nieuw toekomstbestendig bestaan.

Samenwerking Noordpassage

PRINCE Projectmanagement werkt sinds 2019 samen met de huidige eigenaren van de Noordpassage. Het gezamenlijk doel dat alle partijen hierbij voor ogen hebben, is om toe te werken naar een nieuw droombeeld voor deze locatie. CRA Vastgoed versterkt dit collectief als ontwikkelaar met ervaring en waardevolle kennis van gebiedsontwikkeling en hoogbouw. Concreet voorbeeld van die (lokale) ervaring is de ontwikkeling en bouw van De Bankier: een 76 meter hoge woontoren aan de Spoorlaan in Tilburg, die vorig jaar april werd opgeleverd.

Michiel Jongmans, Algemeen directeur CRA Vastgoed: ‘’Met deze herontwikkeling streven we naar een duurzame, toekomstbestendige Westermarkt, die waarde toevoegt aan de lokale gemeenschap van Tilburg."

Edwin Prince, Algemeen directeur PRINCE Projecmanagement vult aan: "Wij zijn trots op het bereikte resultaat en enthousiast over de plannen voor een nieuw wooncomplex aan het Westerpark."

Leon Kuipers namens de eigenaren Noordpassage: “Door goede samenwerking met totale transparantie kun je tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen komen. Die kunnen nu verder uitgewerkt worden door de marktpartijen waar winkeliers, bewoners, eigenaren en alle betrokkende partijen trots op kunnen gaan zijn.”

Ontwikkeling Noordpassage Westermarkt Tilburg

De Westermarkt in Tilburg wordt de komende jaren getransformeerd. Onderdeel van de herontwikkeling is de Noordpassage, een verouderde woon- en winkelstrip die toe is aan vernieuwing.

Bekijk de projectpagina