VB-Groep

Duurzaamheid

Vanuit onze familiecultuur ligt de focus altijd op de lange termijn. Op de generaties na ons, die we een wereld horen na te laten waarin zij op hun beurt hun dromen en ambities kunnen waarmaken. Duurzaam en verantwoord handelen spreekt dan ook vanzelf.

Hernieuwde duurzaamheidsstrategie

Europa wil het eerste klimaatneutrale en volledig circulaire continent zijn. Een van de stappen op weg naar deze gedurfde ambitie is de verplichting voor bedrijven om vanaf 2025 een ESG-rapportage (environmental, social, governance) in het jaarverslag op te nemen. Vooruitlopend op die verplichting, maar veel meer nog om voor onszelf duurzame stappen te maken, hebben we een drietal duurzaamheidsambities geformuleerd. 

Onze duurzaamheidsambities

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het beschermen van het klimaat. Hierbij is gekozen voor een concrete richting en duurzaam leiderschap, aan de hand van de volgende drie duurzaamheidsambities.

CO2 neutraal CRA

CO₂-neutraal

We zijn CO₂-neutraal in 2030 voor scope 1 en 2 van het wereldwijd gehanteerde Greenhouse Gas Protocol. Met compensatie zijn we voor scope 1 en 2 eind 2023 al CO₂-neutraal.

Circulair CRA

Circulair en biobased

We gaan verder innoveren op het gebied van circulaire en biobased materialen, om een nieuwe duurzame standaard te creëren.

Natuurinclusief CRA

Natuurinclusief

We hebben een innovatieprogramma natuurinclusief en klimaatadaptief gestart om de leefbaarheid voor de mens te verbeteren en tegelijk de biodiversiteit te vergroten.

Focus op 7 ontwikkelingsdoelen

Wij hebben ons gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die voor onze sector relevant zijn.

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze doelstellingen?

Het Nieuwe Normaal

VB Groep en haar werkmaatschappijen hebben zich aangesloten bij Cirkelstad. Zo zijn we actief in Cirkelstad Eindhoven, Cirkelstad Limburg en Cirkelstad Breda. Via het convenant Cirkelstad gaan gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen samen op weg naar een duurzaam 2050. Naar een 100% circulaire samenleving en 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Ze spreken daartoe een gezamenlijke ‘circulaire taal’ en werken toe naar een nieuwe, gedragen norm: Het Nieuwe Normaal met haalbare én ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving.

Deelnemers aan het convenant komen te weten hoe projecten (kunnen) presteren op Het Nieuwe Normaal en hoe ze de nieuwe ‘norm’ in de praktijk kunnen brengen. Opdrachtgevers leren hoe zij hun vraag aan de markt zodanig kunnen veranderen dat ontwikkelaars en bouwers deze vanuit het Nieuwe Normaal zullen beantwoorden. Dat alles gebeurt in, door en met de praktijk. Samen experimenterend en lerend, stap voor stap naar een duurzame toekomst. 

Stel hier je vraag

Marco Putzu

Adviseur Duurzaamheid

= Verplicht veld

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team