VB-Groep

Duurzaam voor mens én dier

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de aard van ons familiebedrijf. Continuïteit gaat voor rendement. Per 2023 zijn we CO2-neutraal en per 2030 doen we dat op eigen benen.

Onze gebiedsontwikkelingen dragen bij aan bescherming van natuur en klimaat. Via een eigen innovatieprogramma zorgen we ervoor dat in onze projecten zoveel mogelijk circulaire- en biobased materialen worden toegepast.

En altijd houden we maximaal rekening met inpassing in de natuur; we bouwen natuurinclusief of we bouwen niet. Zo maken we ons sterk voor de leefbaarheid voor mens én dier. Via een maatwerk, omgevingsspecifiek plan dat we samen met stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en ecologen ontwikkelen.