VB-Groep

Betaalbaar inclusief

Wij willen onze bijdrage leveren aan inclusieve steden en leefomgevingen. Iedereen moet zich welkom en thuis voelen in onze projecten, moet er prettig en gezond kunnen wonen of werken, leren of verblijven. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, ongeacht achtergrond of inkomen.

Onze focus ligt niet alleen op de fysieke omgeving, maar evenzeer op het faciliteren en stimuleren van ontmoeting en verbinding. Tussen én binnen de gemeenschappen die we mede vormgeven. Een gelukkig en vitaal leven hangt immers nauw samen met de sociale aandacht en steun vanuit een gemeenschap. Daarom willen we plekken creëren waar saamhorigheid en welzijn samengaan.

Inclusief wonen kan alleen als er sprake is van betaalbaar wonen. Betaalbaarheid is cruciaal om een stad, een wijk, een dorp in balans te houden. Iedereen verdient een eigen plek, een eigen thuis. Dat vraagt door de huidige schaarste creatieve oplossingen. Andere woonvormen en het stimuleren van doorstroming. Intensieve samenwerking met woningcorporaties en gemeenten, met de woondeals als kader. Uiteraard houden wij een kritische blik op de eigen businesscase, maar we zijn niet van de quick-wins. Onze focus ligt op de lange termijn en op samenwerking. De woningbouwopgave is een maatschappelijke opgave en alleen samen met stakeholders kunnen we die beantwoorden.