VB-Groep

Ontwikkeling Mariëndaal Velp

  • Plaats Velp
  • Ontwikkelaar CRA Vastgoed
  • Programma 70 woningen

Van gesloten instellingsterrein naar open woongemeenschap

Geïnspireerd door het succes van Kloostervelden in Sterksel, kocht CRA Vastgoed in Velp een groot deel van het terrein van zorginstelling Dichterbij, om een mildere vorm van omgekeerde integratie tot stand te brengen. We realiseren hier een nieuwe wijk van 70 woningen, met onder andere zorgcliënten en medewerkers van Dichterbij als directe buren.

De relatie met Dichterbij dateert al van vele jaren terug en bevalt aan beide kanten erg goed. Momenteel zijn integrale plannen uitgewerkt om het instellingsterrein in Gennep te transformeren naar een groene woonwijk. En ook in Velp zijn we gevraagd Dichterbij te helpen bij de uitdaging een passende, haalbare oplossing te vinden voor haar verouderde zorgvastgoed. De instelling stootte hier 4,5 hectare af, centraal op haar terrein. Zij maakte daarmee middelen vrij om voor haar cliënten nieuwe huisvesting te realiseren, die beter aansluit bij de huidige zorgvraag.

Buitenkans!

Het terrein, onderdeel van Velp, is al langere tijd leeg. De oude, grote zorgclusters werden jaren geleden al gesloopt en sindsdien ligt het groene gebied er grotendeels onbenut en enigszins verloren bij. Een buitenkans! In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we een plan uitgewerkt om hier een prachtig woonmilieu te realiseren. Ook bijvoorbeeld het Waterschap is daar nauw bij betrokken. Een immense bovengrondse waterberging aan de zuidrand van het plan, vormt een even wezenlijk als aantrekkelijk onderdeel van het ontwerp.

Parkachtige omgeving

Dat ontwerp, dat vooral ‘buitenmensen’ zal aanspreken, laat een parkachtige omgeving zien. Een omgeving die grenst aan een waardevol natuurgebied, dat deel uitmaakt van Natuurnetwerk Brabant. Rust en groen zijn hier de sleutelwoorden. Het terrein loopt van oost naar west; naarmate de afstand tot de bestaande dorpsbebouwing toeneemt, wordt de omgeving steeds groener en ruimtelijker. De nieuwe invulling toont een geleidelijk verloop van een fijne naar een steeds grovere korrel, om uiteindelijk heel organisch over te gaan in de natuur.

Oude bomenlanen

Het gebied kent twee oude, waardevolle bomenlanen; een beukenlaan en een eikenlaan. Deze blijven uiteraard in het plan behouden. Meer nog, het zijn de landschappelijke dragers op basis waarvan het plan wordt ingericht. De lanen gaan deel uitmaken van een mooie, halfverharde wandelstructuur, die uitnodigt om hier te ontspannen en te genieten van buiten. 

Van villa tot rijwoning, van starter tot senior

Het plan bestaat uit drie deelgebieden waarop we een grondgebonden en natuurinclusief woonmilieu realiseren. We ontwikkelen een heel divers aanbod, van rijwoningen tot vrijstaande woningen. In totaal komen er 70 woningen, waarvan 16 in het sociale segment. Van de 54 marktwoningen zijn er 10 vrijstaand, 25 tweekappers, 13 rijwoningen en 6 levensloopbestendige woningen. Kortom, iedereen vindt hier straks een thuis. Starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Uit Velp zelf, maar ook mensen uit bijvoorbeeld Grave en Nijmegen, die de stad graag verruilen voor een royale plek midden in de natuur.

Plankaart Velp Mariëndaal

Planning

Het bestemmingsplan komt eind 2023 ter inzage. Voor die tijd voeren we een intensieve dialoog met omwonenden en andere belanghebbenden. Start verkoop is voorzien vanaf medio 2024, waarna begin '25 de bouw kan beginnen.

Meer weten?

Heb je interesse in een woning of wil je meer weten over het project? 

Projectdetails

  • Plaats Velp
  • Ontwikkelaar CRA Vastgoed
  • Programma 70 woningen
  • Aannemer Huybregts Relou
  • Architect SATIJNplus architecten
  • Website www.bosrijk-mariendaal.nl

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team