VB-Groep

Procedure toewijzing woningen

Inschrijving op een woning is een besluit dat je niet zo maar neemt. Maar als je dat besluit genomen hebt, is het spannend of je tot de gelukkigen behoort die een woning daadwerkelijk krijgt toegewezen. Zeker nu er door de marktomstandigheden meestal veel meer inschrijvingen zijn, dan aangeboden woningen is de teleurstelling bij niet-gelukkigen vaak groot. Daarom beschrijft CRA Vastgoed bij elk project een heldere procedure, waarin voor iedereen bij aanvang van de verkoop duidelijk is welke stappen door een geïnteresseerde koper en ons worden doorlopen. Hoe verloopt deze procedure in het algemeen?

Voorinschrijving

Vooraf aan de daadwerkelijke verkoop zal er meestal via een projectwebsite of anderszins de mogelijkheid zijn om voor in te schrijven voor een project of de mogelijkheid geboden worden om op de hoogte te blijven van de voortgang van de ontwikkeling van de plannen.

Projectinformatie

Aan degenen die zich middels een voorinschrijving hebben aangemeld wordt bij de start van de verkoop projectinformatie toegezonden met een inschrijfformulier of wordt aangegeven op welke wijze inschrijving kan plaatsvinden (bijvoorbeeld via een projectwebsite).

Inschrijving

In de documentatie staan de verkoopprijzen opgenomen. Dit zijn vaste prijzen, overbieden heeft geen invloed op de verdere selectieprocedure. Ook geven wij aan welke informatie we van je nodig hebben. Het is belangrijk om alle gevraagde informatie tijdig te verstrekken of bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen. Onvolledige inschrijvingen doen niet mee in de verdere procedure. Natuurlijk proberen wij je hierover tijdig te informeren, maar vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen per project kunnen we je dit niet garanderen.

Selectie

We willen zo transparant mogelijk zijn over het proces en de totstandkoming van de selectie. Hierbij moeten we een grens stellen als het gaat over persoonlijke informatie van inschrijvers. Transparantie kan teleurstelling niet weg nemen, maar wel acceptatie vergroten: iedereen krijgt een faire kans.

Draagkracht

De eerste selectie vindt plaats op ‘draagkracht’ of anders gezegd: kan een geïnteresseerde de woning financieren? Waarom doen we dit? Natuurlijk is het van belang dat je aan je verplichtingen kan voldoen en niet in betalingsproblemen komt. Voor de koper, voor ons, maar ook voor de andere kopers.

Betekent deze toets van ‘draagkracht’ dat gekozen wordt voor de meest draagkrachtige inschrijvers? Nee, dat is niet het geval. Het gaat om voldoende draagkracht. Binnen een bandbreedte wordt dit aangegeven in de projectinformatie en/of op het inschrijfformulier.

Loting

De tweede selectieronde kan plaats vinden op verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld de volgorde van inschrijving. Daar is ook een redelijke argumentatie voor te geven. Toch kiezen wij voor onze projecten voor een loting: maximale transparantie en gelijke kansen! Indien de gelegenheid wordt geboden om voor meerdere woningen/appartementen in te schrijven, kan loting worden beperkt tot die woning/appartement waarop de kans voor de inschrijver het grootste is geselecteerd te worden.

Uitzonderingen

Indien er voor een project uitzonderingen gelden op deze standaard procedure, dan geven we dit aan in de projectinformatie en/of op het inschrijfformulier. Dan is het bij aanvang duidelijk. Wat zijn voorbeelden van uitzonderingen?

  • Een gemeente geeft ons instructie om bepaalde doelgroepen als eerste te bedienen of beperkt zelfs de doelgroepen.
  • Wij hebben een samenwerking met een andere partij (bijvoorbeeld een (grond)eigenaar, ontwikkelaar) en deze stelt andere voorwaarden aan inschrijving of selectie.
  • Bij zeer hoge aantallen inschrijvingen kan de volgorde van de procedure worden aangepast: eerst loten en daarna de draagkrachttoets.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team