VB-Groep

Overeenstemming koop winkelcentrum De Heeg met oog op herontwikkeling

18 juli 2023

CRA Vastgoed heeft een overeenstemming bereikt met verkoper Orange Capital Partners over de koop-verkoop van winkelcentrum De Heeg in Maastricht. Bouwbedrijf Smeets Bouw uit Maastricht, net als CRA Vastgoed onderdeel van VB Groep, verzorgt de sloop en vervangende nieuwbouw.

De herontwikkeling maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling die tot stand komt in overleg en samenwerking met de gemeente Maastricht, corporaties, huidige huurders en de omgeving. CRA Vastgoed beoogt met de gebiedsontwikkeling bij te dragen aan een vitaal en bruisend wijkcentrum waar iedereen graag woont, winkelt en leeft.

Om de leefbaarheid en woonkwaliteit op korte termijn al te verbeteren wordt getracht de leegstand met tijdelijke verhuur in te vullen. Het eens zo succesvolle wijkcentrum heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Een aantal factoren zorgde voor een terugloop in bezoekersaantallen en het vertrek van enkele huurders. Door niet alleen het winkelcentrum maar ook de aangrenzende percelen en bebouwing in de herontwikkeling te betrekken verwacht CRA Vastgoed het wonen en winkelen op deze plek een stevige impuls te geven.

De eerste afspraken met de gemeente en overige betrokken partijen hebben reeds plaatsgevonden. Na het zomerreces worden deze opgevolgd en zullen ook de participatiegesprekken met de buurtbewoners gaan plaatsvinden.

Diverse stakeholders in het gebied reageren tot dusver enthousiast en zien de toekomst met de lokale combinatie CRA Vastgoed en Smeets Bouw met vertrouwen tegemoet.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team