VB-Groep

Novaform en CRA vinden elkaar in De Bankier

31 juli 2021

Op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat, hartje Tilburg, verrijst De Bankier. Een 76 meter hoge woontoren met luxe stadsappartementen, naar een ontwerp van Diederendirrix Architecten. “Met een imposante, bijna Manhattan-achtige uitstraling,” schetst Edwin Kolkhuis Tanke. Edwin is algemeen directeur van Novaform Vastgoedontwikkelaars, dat samen met CRA Vastgoed een nieuwe betekenis geeft aan deze locatie. Een locatie die sinds de jaren ’50 werd gedomineerd door het bankgebouw van Van Mierlo & Zoon.

De Bankier wordt een markante en statige opvolger van het voormalige iconische bankgebouw. De omgevingscommissie refereert zelfs aan de stijlvolle wolkenkrabbers van weleer, met levendige, diep geprofileerde gevels. “Dit gebouw voegt daadwerkelijk waarde en waardering toe aan de omgeving en dat is precies wat wij met onze ontwikkelingsfilosofie Novaform2 beogen,” licht Edwin toe. “Ruimte is schaars en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om vooruitstrevend na te denken over de invulling van iedere beschikbare vierkante meter. Wij kijken echt letterlijk per vierkante meter of we waarde en waardering kunnen toevoegen. Als dat het geval is, spreken we van "Novaform2". Vierkante meters die klaar zijn voor de toekomst.”

Nieuwe partners vullen elkaar aan

Mede vanuit deze filosofie hebben Novaform en CRA elkaar gevonden. Edwin: “We werken al veel langer samen met Huybregts Relou. In Berkel-Enschot bijvoorbeeld en in Tilburg waar Huybregts Relou voor ons als bouwpartner in de nieuwbouwwijk Reeshof het plan Wijhof heeft gerealiseerd. De Bankier is echter de eerste gezamenlijke ontwikkeling met het ontwikkelbedrijf van VB Groep.” CRA had de locatie aan de Spoorlaan al langer in de portefeuille en benaderde Novaform om in het project te participeren. “Mede vanwege onze kennis op het gebied van complexe binnenstedelijke locaties, al is CRA daar zelf natuurlijk ook heel bedreven in. We hebben deze ontwikkeling echt in een 50/50 samenwerking opgepakt. Dus ook alle onderliggende werkzaamheden. We vullen elkaar prima aan qua expertise. Ook wat betreft praktische bouwtechnische kennis en kunde die vanuit Huybregts Relou wordt ingebracht. Zeker met betrekking tot de keuze voor prefabricage en alles wat daarmee samenhangt.”

Prefab heeft de toekomst

Naast het grootstedelijke ontwerp is het vooral de gekozen bouwmethodiek die deze ontwikkeling bijzonder maakt. Skelet en gevels van de toren worden bijna volledig geprefabriceerd. In feite werd De Bankier al in de fabriek gebouwd, toen de bestaande bebouwing nog moest worden gesloopt. “Prefab heeft naar onze overtuiging echt de toekomst. De bouwtijd is veel korter en dat betekent minder overlast voor de omgeving. De staartkosten zijn lager, je kunt vooruit produceren en de foutmarge gaat omlaag. Bovendien speelt prefab natuurlijk in op hoe wij over arbeid moeten gaan nadenken, nu de pensioenleeftijd steeds hoger komt te liggen.” 

Ruimte is schaars en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om vooruitstrevend na te denken over de invulling van iedere beschikbare vierkante meter.
Edwin Kolkhuis Tanke, Algemeen Directeur Novaforum Vastgoedontwikkelaars

Duurzaamheid voor beide partijen uitgangspunt

De ontwikkelpartners vinden elkaar in hun visie op vastgoedontwikkeling – waarde en waardering toevoegen – maar zeker ook als het gaat om duurzaamheid. Duurzaamheid is een van de kernwaarden van VB Groep en tevens een van de pijlers onder de Novaform2 formule. De Bankier is in verschillende opzichten een duurzaam project. Prefab gerealiseerd, dus in principe zou het gebouw in de toekomst kunnen worden gedemonteerd en elders hergebruikt. “Nu is dat natuurlijk een hypothetische kwestie,” vervolgt Edwin, “maar we zien er wel op toe dat de verwerkte materialen worden opgenomen in het materialenpaspoort Madaster.” Met een EPC van 0,2 is De Bankier bijna energieneutraal. Dat is vrij bijzonder voor hoogbouw, waar vanwege het relatief beperkte dakoppervlak nauwelijks PV-panelen kunnen worden geplaatst. Een slim WKO-systeem draagt aan die gunstige EPC-waarde bij.

Shared mobility

De duurzaamheidsambities van het consortium VOF Spoorlaan komen verder tot uiting in de invulling van de mobiliteitsopgave. Edwin: “Met een parkeernorm lager dan 1 neemt De Bankier een voorschot op de toekomst. We realiseren minder parkeerplekken dan appartementen en beantwoorden de mobiliteitsvraag voor een deel met deelauto’s. Bewoners kunnen daar straks via een slim reserveringssysteem gebruik van maken.”

Wordt vervolgd!

De samenwerking tussen Novaform en CRA verloopt uitstekend en zal zeker worden vervolgd. Meer nog: een volgende gezamenlijke tender staat al op de agenda. “Zoals gezegd, we vullen elkaar goed aan,” besluit Edwin. “VB Groep is een echt familiebedrijf, net als KlokHolding waarvan wij deel uitmaken. Familiebedrijven zoeken elkaar graag op, juist vanwege de gelijkluidende belangen. Ze zitten er altijd in voor de lange termijn en zien er dan ook zorgvuldig op toe dat het huishoudboekje op orde blijft. Dat heeft absoluut invloed op hoe je met projecten omgaat. Net als de persoonlijke, informele manier van omgaan met elkaar. Naarmate ik langer in dit vak zit, besef ik steeds meer hoe belangrijk het is dat je prettig samenwerkt en met elkaar kunt lachen. Bij vastgoedontwikkeling trek je doorgaans jaren met elkaar op; dan kun je daar samen maar beter een leuke tijd van maken!”

Bij vastgoedontwikkeling trek je doorgaans jaren met elkaar op; dan kun je daar samen maar beter een leuke tijd van maken!”
Edwin Kolkhuis Tanke, Algemeen Directeur Novaforum Vastgoedontwikkelaars

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team