VB-Groep

Ontwikkeling Bosplaats Jac. P. Thijsse in Heelsum

31 mei 2024

CRA Vastgoed heeft de tender gewonnen voor de ontwikkeling van de Scholenstrip aan de Bram Streeflandweg in Heelsum. Deze voormalige schoollocatie wordt omgevormd tot een woongebied. Het plan, genaamd "Bosplaats Jac. P. Thijsse", bestaat uit circa 64 woningen.

Natuur tot aan de gevel

Met deze ontwikkeling zetten wij ook een belangrijke stap in onze duurzaamheidsstrategie, waarin natuurinclusief- en biobased bouwen centraal staan. Een uitgelezen kans om verdere focus, kennis en ervaring op deze gebieden te versterken binnen CRA Vastgoed. Bosplaats Jac. P. Thijsse wordt een bijzondere plek, met onderscheidende architectuur. Die thuis is in het bos en zich welbewust verhoudt tot het landschap en het verleden. Er wordt gebouwd met respect voor het milieu, op verantwoorde wijze, waarbij de natuur tot aan de gevel komt. Hiernaast ligt het accent ook op de betaalbaarheid van de woningen.

Aanpak biodiversiteit

De insteek is wonen in waardevol groen dat bovendien aansluiting heeft met groen in de omgeving. Versnippering is één van de grote bedreigingen voor natuur in Nederland en hierom is het belangrijk om natuur te verbinden en het groen te versterken. Voor de ecologische visie wordt het gebied bekeken vanuit drie ambassadeurs: de eekhoorn, vlindersoort het bont zandoogje en de kleine watersalamander. Deze drie soorten zijn gekozen uit het document ‘Beoordelingskader biodiversiteit Gemeente Renkum’. Als het gebied passend wordt ingericht voor deze drie soorten, dan liften veel andere dieren mee zoals marterachtigen, egels, insecten, vogels en vleermuizen. Dit project mag uiteraard niet ten koste gaan van gebouwbewonende dieren, dus ook in de bebouwing wordt hier rekening mee gehouden.

Duurzaamheid

Voor het realiseren van een toekomstbestendig plan waar nog generaties lang met plezier gewoond wordt, kijken wij in de volledige breedte naar het begrip duurzaamheid. We hanteren een regeneratieve ofwel holistische strategie. Van materiaalgebruik tot sociale cohesie, en van energieverbruik tot natuurinclusiviteit. Door mens en natuur centraal te stellen maken we een plek groener en gezonder, en maken we een positieve sociaalmaatschappelijke impact.

Beoogde planning

We gaan de aankomende tijd met de gemeente het plan en de planning verder detailleren. Wij verwachten op basis van de kennis die we nu hebben dat wij eind 2025 kunnen aanvangen met de bouwwerkzaamheden. Op korte termijn is er een website beschikbaar met informatie omtrent het project.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team