VB-Groep

Samenwerkings-overeenkomst Land van Anna

5 augustus 2022

Afgelopen week ondertekenden Wilma Wonen, CRA Vastgoed en Huybregts Relou een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Land van Anna in Goirle.

De overeenkomst werd getekend door Ronald Tol van Wilma Wonen, Bas Dikker van CRA Vastgoed en Wouter Bezemer van Huybregts Relou. De drie familiebedrijven werken samen aan de realisatie van dit bijzondere woningbouwproject, aan de zuidrand van Goirle.

De nieuwe wijk grenst straks aan natuurgebied Gorp & Roovert. Door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen, krijgt het gebied aan de Zuidrand van Goirle een compleet nieuwe impuls.

Het HAVEP-terrein is eigendom van de familie Van Puijenbroek die een sterke verbondenheid heeft met Goirle. Tegelijkertijd heeft zij de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project biedt de mogelijkheid daar invulling aan te geven.

Langdurige samenwerking

In bijzondere tijden als deze, waarin (bouw)kosten fluctueren en onzeker zijn, is het mooi dat binnen deze samenwerking goede vaste (prijs)afspraken zijn gemaakt. CRA Vastgoed en Wilma Wonen werkten al eerder succesvol samen. Zo ontwikkelden zij in Eindhoven de nieuwe buurt Vijf van Vorst en de binnenstedelijke herontwikkeling DOK40.

De eerste successen mogen al gevierd worden, de verkoop die begin juli van start is gegaan verloopt goed.

Magazine Land van Anna

Een prachtige uitgave over het bijzondere natuurrijke woonconcept met aandacht voor mens, plant en dier!

Lees magazine