VB-Groep

Van zorgterrein tot woonparadijs, 70 nieuwe woningen in het hart van Velp

7 juni 2024

Na jaren praten en overleggen lijkt de kogel door de kerk voor een nieuwe woonwijk in Velp (bij Grave). Plannen voor de bouw van zeventig woningen zijn nagenoeg rond. Gaat deze maand de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan, dan komt een bouwstart in 2025 in het vizier.

De woningen komen in Velp op het terrein waar voorheen zorg verleend werd door instituut De Binckhof (nu Dichterbij). Het gaat om een gevarieerd aanbod voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Ingetekend zijn 16 sociale huurwoningen en 54 woningen voor de vrije markt. Het betreft 10 vrijstaand, 25 tweekappers, 13 rijwoningen en 6 levensloopbestendige woningen.

Mariëndaalklooster

De bouwstijl zal aansluiten bij het Mariëndaalklooster dat op het terrein staat, aldus ontwikkelaar CRA Vastgoed uit Eindhoven. Dichterbij verkocht eerder 4,5 hectare van haar terrein, wat de nieuwe invulling mogelijk maakt. Oude gebouwen werden jaren geleden ook al gesloopt.

De ontwikkelaar spreekt van een groene, parkachtige omgeving dat naast woningen ingevuld zal worden met een grote bovengrondse waterberging. Twee oude bomenlanen, een beukenlaan en een eikenlaan, blijven behouden en worden straks onderdeel van een wandelgebied.

Plooien gladgestreken

Volgens burgemeester en wethouders zijn eerdere plooien inmiddels glad gestreken. Zo zijn er oplossingen bedacht voor een veilige verkeersontsluiting aan de Tolschestraat, geluidshinder van gemeenschapshuis Ons Trefpunt en de verkeersveiligheid van schoolkinderen van Sint Jozef/De Verrekijker tijdens de bouwperiode.

Een goede communicatie moet het mogelijk maken dat (geestelijke) zorgcliënten van Dichterbij en wijkbewoners zonder problemen bij elkaar in de buurt kunnen wonen.

Uiteindelijk is één zienswijze ingediend, maar die werd ingetrokken na overleg. Wethouder Bouke van Vught van de gemeente Land van Cuijk toont zich verheugd: "Velp wacht al heel lang op woningbouw op dit terrein, dat al decennialang braak ligt.”

Bron: Frank Hermans, De Gelderlander

Ontwikkeling Mariëndaal Velp

Het plan bestaat uit drie deelgebieden waarop we een grondgebonden en natuurinclusief woonmilieu realiseren. Bekijk de projectpagina voor meer informatie over de plannen.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team