VB-Groep

Bedrijfsontwikkeling Nerhoven Gilze

Plaats Gilze
Programma Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m2)
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Bekijk alle gegevens

Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m²)

CRA is sinds enige tijd eigenaar van de locatie Nerhoven in Gilze. Momenteel wordt samen met de gemeente onderzocht of op het perceel een vraaggerichte bedrijfsontwikkeling gerealiseerd kan worden. Vraaggericht ontwikkelen houdt in dat er alleen wordt ontwikkeld bij een concrete vraag van een bedrijf.

Het plangebied bevindt zich nabij de A58 en overige bedrijvigheid op bedrijventerreinen Broekakkers, Midden Brabant Poort en Wijkevoort (toekomstig bedrijventerrein van de gemeente Tilburg). Er wordt gezocht naar een bedrijfsmatige invulling, die zo goed mogelijk opgaat in het bestaande en toe te voegen groen op en rond het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied op een zicht locatie en nabij de toegang van de kern Gilze vormt de (landschappelijke) inpassing een belangrijk uitgangspunt bij de planvorming en realisatie.

Projectdetails

Plaats Gilze
Programma Multifunctioneel bedrijfsgebouw (circa 20.000 m2)
Ontwikkelaar CRA Vastgoed