VB-Groep

Gebiedsontwikkeling Kloostervelden Sterksel

Plaats Sterksel
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Gebiedsontwikkeling van A tot Z

Kloostervelden: samen wonen, leven en zorgen

Kloostervelden is een unieke wijk in het Noord-Brabantse Sterksel, omgeven door natuur en gebouwd rond een historisch kloosterhart. Hier wonen, leven en zorgen 500 mensen met en zonder handicap samen. Hier is wonen zoveel meer; het is een thuis voor iedereen. Met deze ontwikkeling van omgekeerde integratie maken we impact op het individu, de omgeving en de gemeenschap. Een bijzondere plek waarmee we samen de wereld een stukje mooier maken.

Sinds 1927 was Providentia een gesloten instellingsterrein voor 400 patiënten met epilepsie, opgericht door de Broeders. In de jaren negentig zijn een groot deel van de cliënten naar kleinschalige voorzieningen in de dorpen verhuisd. Als gevolg hiervan liep Providentia leeg en verdween de levendigheid en gezelligheid.Op initiatief van Kempenhaeghe is de afgelopen jaren het voormalige instellingsterrein omgevormd tot een bijzondere woonwijk (omgekeerde integratie) van het dorp Sterksel. Een monumentaal klooster en een kapel herbergen diverse gemeenschappelijke voorzieningen. Daaromheen verrijzen circa 200 prachtige woningen; van vrijstaand tot geschakeld. Ontwikkeld door CRA Vastgoed en gerealiseerd door Huybregts Relou, beiden VB Groep ondernemingen. Wat 12 jaar geleden begon als een woondroom is nu werkelijkheid.

Samen + leven

Het doel voor het plan was het realiseren van een nieuwe leefgemeenschap waar mensen met en zonder handicap samen leven, wonen en zorgen. Echt een thuis voor iedereen. Het realiseren van een nieuwe wijk gaat samen met het doel om de aanwezige ruimtelijke en historische kwaliteiten op en rondom de locatie te beschermen en waar mogelijk te versterken.

Het bestemmingsplan is in augustus 2011 onherroepelijk geworden. Hiervoor is eerst heel wat weerstand weggenomen; van omwonenden, IVN, maar ook van ouders en personeel. Door steeds weer de verbinding te zoeken en het vertrouwen te winnen door beloftes echt waar te maken, hebben we elkaar gevonden. De banden zijn nu zelfs hechter dan ooit tevoren.

De visie “levendigheid en gezelligheid in de wijk, voor iedereen!” is de basis geweest voor de gehele ontwikkeling. In 2014 werden in Kloostervelden met de bouw van marktwoningen de eerste nieuwe buren verwelkomd. Anno 2021 wonen, leven en ontspannen hier al meer dan 160 gezinnen en ontvangen we vele passanten uit de regio.

Impact

Kloostervelden is nauw verbonden met Sterksel, veel bewoners zijn hier zelfs werkzaam of vrijwilliger. De groei van het dorp (met 1320 inwoners) is van groot belang voor het voortbestaan van voorzieningen binnen deze hechte gemeenschap zoals; sportclubs, basisschool, horeca en de dorpswinkel. Gezamenlijk met dorpsbewoners en lokale ondernemers is gekeken naar mogelijke verbindingen en kansen. Er zijn voor de regio zelfs nieuwe voorzieningen bijgekomen; zoals een brasserie, cadeauwinkel, gezondheidscentrum, kinderopvang, fitness en een schitterend natuur recreatiegebied (75 ha). Kloostervelden heeft 10 jaar geleden de status “Voorbeeldproject nieuw dorpsbouwen” gekregen van de provincie Noord-Brabant. Hierdoor heeft de provincie het project gesteund en gevolgd, met als doel ook andere initiatieven te inspireren.

Door het verhaal van Kloostervelden te delen, dragen wij bij aan het stimuleren van natuur, maatschappij en historie inclusief ontwikkelen.

Bouwen met een bedoeling (stenen stapelen is niet genoeg)

Tijdens de ontwikkeling van het plan zijn de historische en landschappelijke kenmerken van het gebied op een respectvolle manier gehandhaafd en zelfs versterkt.

Een cultuurhistorisch onderzoek heeft een goed beeld gegeven voor de opzet van de structuur van het Kloosterpark, de positie van het klooster en de verbinding met groene kamers. Door tijdens het ontwerpproces uit te gaan van samenspel van landschap en bebouwing met als uitgangspunt veel gemeenschappelijkheid. Ook de route naar Sterksel was voor het leggen van de verbinding van groot belang. Om eenheid maar ook diversiteit te krijgen is de wijk verdeeld in drie sferen: Kloosterhof (nabij het klooster), landleven (nabij de boerderij) en buitenleven (in de groene uitlopers).

Kenmerkend voor Kloostervelden zijn de menging van bewonersgroepen, het sterk aanwezige landschap, de teruggedrongen rol van het autoverkeer en kleinschalige, vanzelfsprekende woonmilieus. De dorpse sfeer past bij de belevingswereld van onze cliënten. Diversiteit in type wijkbewoners draagt hieraan bij. In het totale plan is 25% sociale woningbouw opgenomen voor jongeren, starters en alleenstaanden. De overige 75% bestaat uit rijwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. Het beleven van levendigheid, bevorderen van laagdrempelig ontmoeten zijn uitgangspunt geweest voor het stedenbouwkundigplan, de architectuur en terreininrichting.

Aim2Flourish

Met de realisatie van het project heeft Stichting Kempenhaeghe in 2018 uit honderden inzendingen een Aim2Flourish prijs gewonnen voor het "terugdringen van ongelijkheid" (SDG10), het creëren van een duurzame gemeenschap (SDG11) en het faciliteren van een goede gezondheid (SDG3).

SDG: Sustainable Development Goals.

Meer weten over onze duurzame ontwikkelingsdoelen? Lees meer

Kloostervelden wint juryprijs Brabantse Stijlprijs 2021

Kloostervelden Sterksel is als winnaar geëindigd van de vijf finalisten die waren genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2021. De Brabantse Stijlprijs is een provinciale prijs die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant. Een stimulans voor nieuwe en originele woonprojecten van inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant. Vormen van wonen die net even anders zijn. Die inspelen op de behoeften van deze tijd. Initiatieven waar samen leven een belangrijke rol speelt en waarbij iedereen kan meedoen. Betaalbaar en met oog voor omgeving en medemens. Een thuis voor iedereen!


Lees de brochure of neem een kijkje op een van de volgende websites:

Nieuwsgierig geworden naar deze wijk? Kom langs! Je bent van harte welkom. Haal een drankje bij De Broeders en neem meteen de routekaart mee. Al wandelend door de wijk kom je langs talloze mooie plekjes. Of lees hier meer over deze bijzonder wijk.