VB-Groep

Herontwikkeling De Heeg Maastricht

  • Plaats Maastricht
  • Ontwikkelaar CRA Vastgoed
  • Programma Herontwikkeling winkelgebied

Toekomstdroom voor De Heeg

CRA Vastgoed is sinds juli 2023 de nieuwe eigenaar van de winkelruimten in het centrum van De Heeg in Maastricht. Samen met de gemeente wordt momenteel onderzocht wat een goede stedenbouwkundige uitwerking is die aansluit op de toekomstdroom voor De Heeg. Dus: hoe ziet het ideale winkelcentrum eruit?

De herontwikkeling maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling die tot stand komt in overleg en samenwerking met de gemeente Maastricht, corporaties, huidige huurders en de omgeving. CRA Vastgoed beoogt met de gebiedsontwikkeling bij te dragen aan een vitaal en bruisend wijkcentrum waar iedereen graag woont, winkelt en leeft.

Daarbij houden we rekening met het gemeentelijke beleid en de vastgestelde ambities. In het plan wordt ook rekening gehouden met de bouw van
de nieuwe beweegbox (een initiatief van de gemeente Maastricht), het verplaatsen van de Jumbo naar de locatie van de oude sporthal en het zorgen voor meer woningen in De Heeg om de doorstroom op gang te brengen. Daarnaast wordt gezocht naar een passende invulling voor de winkelruimtes die al even leegstaan, is er aandacht voor het verbeteren van het openbaar groen en het zorgen voor een centrale ontmoetingsplek. We zoeken ook naar oplossingen voor slimme verkeersbewegingen en er is aandacht voor de parkeerproblematiek. Er zijn nog verschillende zaken die niet vastliggen waar samen met stakeholders en omwonenden over gesproken wordt.

Om de leefbaarheid en woonkwaliteit op korte termijn al te verbeteren wordt getracht de leegstand met tijdelijke verhuur in te vullen. Het eens zo succesvolle wijkcentrum heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Een aantal factoren zorgde voor een terugloop in bezoekersaantallen en het vertrek van enkele huurders. Door niet alleen het winkelcentrum maar ook de aangrenzende percelen en bebouwing in de herontwikkeling te betrekken wil CRA Vastgoed het wonen en winkelen op deze plek een stevige impuls geven.

Sfeerimpressies van de nieuwe situatie in De Heeg. Dit zijn conceptbeelden.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team