VB-Groep

Herontwikkeling Stadhuisplein Eindhoven

  • Plaats Eindhoven
  • Ontwikkelaar CRA Vastgoed en Woonbedrijf
  • Programma Woningbouw en commercieel

Uitroepteken op het nieuwe Stadhuisplein: Achter het Gerechtsgebouw

Het Stadhuisplein in Eindhoven is ooit eens ontworpen als bestuurlijk en financieel centrum. Het is het hart van de stad, maar niet echt een kloppend hart. Samen met een aantal ontwikkelende partijen werkt de gemeente aan een plan dat het grijze, zakelijke plein moet veranderen in een levendige, bruisende plek. CRA Vastgoed en Woonbedrijf tekenen samen met architecten|en|en voor een gedurfd statement in dit plan: Achter het Gerechtsgebouw.

Voordat duidelijk is hoe het nieuwe Stadhuisplein er precies uit komt te zien, zal er nog heel wat water door de Dommel stromen. Onder supervisie van Don Murphy is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het hele gebied. Verschillende ontwikkelaars werken momenteel aan een vijftal bouwplannen voor de randbebouwing aan de west-, oost- en noordkant van het plein. Die bebouwing komt te bestaan uit een zogenaamde ‘Eindhovense laag’ van pakweg 20 meter hoog met belvedères; uitkragende buitenruimtes die een extra niveau creëren. Een openbaar toegankelijk niveau, dat ruimte biedt aan onder meer horeca en winkeltjes en daarmee zorgt voor levendigheid boven het maaiveld. Daarbovenop verrijst een ‘Brainport-laag’: hoogbouw die, bezien vanuit het huidige Stadhuis, trapsgewijs van buiten naar binnen afdaalt en op die manier een soort theater vormt. De hoogbouw bestaat uit een aantal gebouwen, variërend tot maximaal 70 meter, geflankeerd door twee torens van 105 meter hoog aan de oost- en westzijde van het plein. Die laatste, een markante toren die lijkt te zweven boven het monumentale gerechtsgebouw, wordt ontwikkeld door Woonbedrijf en CRA Vastgoed.

Gerechtsgebouw Eindhoven

Gerechtsgebouw aan het Stadhuisplein in Eindhoven

Samenwerking met Woonbedrijf

Het gerechtsgebouw is nog altijd als zodanig in gebruik en krijgt een flinke update. Deze locatie is in bezit van CRA Vastgoed en haar moederbedrijf VB Groep. Om onze plannen voor dit deelgebied te kunnen realiseren, zijn we de samenwerking aangegaan met Woonbedrijf, van wie de aangrenzende woningen zijn, achter het gerechtsgebouw, richting Stratumseind. Een deel van die woningen aan de Oude Stadsgracht, tot aan de bestaande onderdoorgang voor auto’s, wordt ingezet om de nieuwe Eindhovense laag, in hoogte aansluitend op de bestaande bebouwing, te realiseren. Daarnaast en deels erop verrijst onze toren. Als een scharnierpunt op de hoek van het plein. Zwevend boven het gerechtsgebouw, met een belvedère aan het plein en een balkon aan de Dommel.

Forse uitbreiding woningvoorraad

Met de herontwikkeling van het Stadhuisplein wil de gemeente de huidige saaie vlakte veranderen in een aantrekkelijk, levendig centrum van de binnenstad. Met mooie, bij elkaar passende gebouwen die een uitnodigende plek omsluiten waar mensen graag zullen vertoeven. Minder stenig, meer menselijk en vooral ook meer groen. Een fijne plek ook om te wonen. Het totale gebied voegt straks zo’n 1.500 woningen aan de Eindhovense voorraad toe; een mix van sociaal en markt, koop en huur. Aan ontwikkelaars en gemeente de lastige opgave om in die mix een acceptabele balans te vinden. Een balans die recht doet aan de gemeentelijke norm met betrekking tot betaalbaar wonen enerzijds en financiële haalbaarheid anderzijds.

Een kloppend hart!

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de verschillende ontwikkelaars gezamenlijk zouden optrekken. Dat ligt ook voor de hand bij een dergelijke opgave, waarbij zoveel partijen met zulke grote projecten op zo’n klein gebied midden in de binnenstad aan de slag gaan. Temeer omdat de verschillende deelontwikkelingen straks één coherent en herkenbaar geheel zullen vormen, vanuit een gezamenlijke prestatie. De praktijk blijkt echter weerbarstig. De verschillende bouwontwikkelingen volgen hun eigen tempo en gewijzigde marktomstandigheden, die voor de ene partij meer impact hebben dan de andere, leiden tot vertraging in de planvorming. Met andere woorden: zowel qua planning als qua inhoud bestaat nog veel onduidelijkheid. Maar één ding is wel duidelijk: resultaat komt samen. We maken er met ons allen een prachtige plek van. Het kloppende hart dat Eindhoven verdient!

De gebruikte sfeerbeelden zijn gemaakt door Bygg Architecture & Design.

Projectdetails

  • Plaats Eindhoven
  • Ontwikkelaar CRA Vastgoed en Woonbedrijf
  • Programma Woningbouw en commercieel
  • Architect architecten|en|en

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team