VB-Groep

Ontwikkeling Broekstraat Spoordonk

Plaats Spoordonk
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma 25 woningen
Bekijk alle gegevens

Ontwikkelen waar het dorp om vraagt

Spoordonk is een buurtschap binnen de gemeente Oirschot. Een klein dorp met zo’n 750 inwoners dat – zoals zoveel kleine kernen – het risico loopt een slaapdorp te worden als er niets gebeurt. Gemeente en CRA Vastgoed pakken de handschoen op en maken zich samen sterk voor de leefbaarheid van het dorp. Met in totaal circa 25 woningen voor met name starters en gezinnen uit Spoordonk zelf.

De ontwikkeling aan de Broekstraat in Spoordonk is een minder eenvoudige opgave dan het lijkt. Er is hier, aan de noordelijke dorpsrand, grenzend aan het groen, plek voor zo’n 25 woningen. Het project kent een lange voorgeschiedenis waarbij verschillende stedenbouwkundige opzetten nader zijn onderzocht. Bij de ontwikkeling is er een spanningsveld tussen de kwaliteitseisen van de gemeente (hoge parkeernormen, veel groen) en de gevraagde betaalbaarheid van de woningen ontstaan. Uitgangspunt is om een mix te maken van sociale, middeldure woningen en woningen in het vrije segment. De belangstelling daarvoor is groot, blijkens de reacties op de presentatie van de eerste plannen.

De ontwikkeling bevindt zich nog in een pril stadium en er moet nog heel wat gebeuren voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan. Ondertussen wacht Spoordonk vol verwachting af.

Projectdetails

Plaats Spoordonk
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma 25 woningen
Aannemer Huybregts Relou
Architect KdV Architecten