VB-Groep

Een plan voor De Heeg

27 februari 2024

Met onze gebiedsontwikkelingen willen wij actief bijdragen aan de creatie van een prettige leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is ons project De Heeg in Maastricht. Midden 2023 heeft CRA Vastgoed de winkelruimte van wijkcentrum De Heeg in Maastricht aangekocht. Samen met de gemeente Maastricht onderzoeken we momenteel wat een goede stedenbouwkundige uitwerking is voor de gebiedsontwikkeling die aansluit op de toekomstdroom van De Heeg.

De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met omwonenden, corporaties en de gemeente, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor de gebiedsontwikkeling. Buurtbewoners konden daarnaast hun wensen en ideeën insturen. Momenteel evalueren we alle input en verwerken we deze om een eerste stedenbouwkundige basis te vormen van het totaalplan. In het voorjaar worden omwonenden en betrokkenen uitgenodigd voor een informatiemarkt. Hier wordt de eerste opzet van de plannen gepresenteerd.

Moeilijke jaren

Het eens zo succesvolle wijkcentrum heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Een aantal factoren zorgde zowel voor een terugloop in bezoekersaantallen als in het vertrek van enkele huurders. Doordat nog maar een beperkt aantal winkelruimtes in gebruik is, ligt verloedering en verval van het gebied op de loer.

Om de leefbaarheid en woonkwaliteit op korte termijn te verbeteren wordt getracht de leegstand met tijdelijke verhuur in te vullen. Het uiteindelijke toekomstbeeld is om via een totale gebiedsontwikkeling een programmatische en ruimtelijke kwaliteitsimpuls te faciliteren, die bijdraagt aan een vitaal en bruisend wijkcentrum waar iedereen graag woont, winkelt en leeft.

Herontwikkeling De Heeg

Lees hier alles over de plannen voor de gebiedsontwikkeling van De Heeg in Maastricht.

Bekijk de projectpagina