VB-Groep

Eerste mijlpalen voor Centrumplan De Heeg aan de Roserije in Maastricht

10 juli 2024

Gemeente Maastricht en ontwikkelaar CRA Vastgoed hebben de eerste mijlpalen voor het Centrumplan De Heeg concreet gemaakt. Nadat CRA Vastgoed medio vorig jaar het winkelcentrum heeft overgenomen, is er in samenwerking met de gemeente Maastricht onderzoek gedaan naar een passende opwaardering van het winkelgebied. Op 9 juli 2024 zijn de bewoners van De Heeg tijdens een informatieavond geïnformeerd over de beoogde plannen, als onderdeel van het omgevingsparticipatietraject.

CRA Vastgoed heeft vanaf het begin een bredere visie op het centrum De Heeg gehad, met als doel een vitaal en bruisend wijkcentrum te creëren waar iedereen graag woont, winkelt en leeft.

Architect Diederendirrix heeft de opdracht gekregen om de integrale gebiedsontwikkeling vorm te geven, waarbij niet alleen het winkelcentrum, maar ook de aangrenzende percelen en bebouwing in de herontwikkeling worden betrokken. Door een integrale aanpak wil CRA Vastgoed het wonen, winkelen en ontmoeten op deze locatie een stevige impuls geven. Daarnaast is MTD als landschapsarchitect betrokken om de openbare ruimte te vergroenen en van het nieuwe winkelcentrum een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, waar ontmoeten centraal staat. 

Sfeerimpressies van de nieuwe situatie in De Heeg. Dit zijn conceptbeelden.

Als onderdeel van het omgevingsparticipatietraject zijn op 9 juli de bewoners van De Heeg tijdens een informatieavond geïnformeerd over de beoogde plannen. De eerste concrete stap in De Heeg is de realisatie van de nieuwe gymzaal. Hiermee wordt de sporthallocatie als eerste vrijgemaakt voor een integrale ontwikkeling van het Centrumplan De Heeg. De verwachte oplevering van de gymzaal is eind december 2025.

De herontwikkeling maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling die tot stand komt in overleg en samenwerking met de gemeente Maastricht, corporaties, huidige huurders, maatschappelijke functies, andere gebruikers en de omgeving.

Projectontwikkelaar CRA Vastgoed heeft met Smeets Bouw (net als CRA Vastgoed onderdeel van VB Groep), ook roots en belangen in Zuid Limburg. In deze combinatie zijn er ook vorderingen gemaakt met de zittende huurder Maasmedics. Deze huisartsenpraktijk vult de leegstand van de naastgelegen winkels met een gezondheidscentrum, een uitstekende invulling als onderdeel van het gehele ontwikkelplan.

CRA Vastgoed is ervan overtuigd dat door samenwerking en open communicatie een nieuw toekomstbestendig centrumplan voor De Heeg gerealiseerd zal worden.  

Herontwikkeling De Heeg

Lees hier alles over de plannen voor de gebiedsontwikkeling van De Heeg in Maastricht.

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team