VB-Groep

Groen licht voor de Molensteen in Valkenswaard

14 maart 2024

Op de locatie Molensteen in de bestaande woonwijk Deelshurkse Akkers in Valkenswaard ontwikkelt CRA Vastgoed twaalf grondgebonden woningen. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, de bouwplannen zijn verder uitgewerkt en het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels gestart. De woningen – zes tweekappers en zes rijwoningen – gaan binnen enkele weken in de verkoop.

De Molensteen is een kleinschalige inbreiding in de wijk Deelshurkse Akkers. De afgelopen maanden is samen met bouwbedrijf Huybregts Relou hard gewerkt aan de voorbereiding van de plannen, nu kunnen we concreet aan de slag op het terrein. Dit begint met het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwrijp maken van de locatie Molensteen. Deze week is gestart met de verplaatsing van het bestaande nutsgebouw. Bouwbedrijf Van Heur – net als CRA Vastgoed en Huybregts Relou onderdeel van VB Groep – start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 met de bouw van de woningen. De woningen gaan in de verkoop via Niels de Cort Makelaars.

Voormalige reinwaterkelder

Op de locatie bevindt zich een voormalige reinwaterkelder die in het verleden eigendom was van Brabant Water. Deze deed dienst als drinkwaterbuffer voor momenten dat de vraag naar drinkwater groter was dan het aanbod. Nadat de kelder zijn functie verloor, heeft CRA Vastgoed de locatie aangekocht om deze vervolgens te herontwikkelen. Met de herontwikkeling is sprake van een kwalitatieve impuls van deze locatie, waarmee het laatste puzzelstukje van de gewilde woonwijk Deelshurkse Akkers gelegd wordt.

Meer weten over de Molensteen?

Bekijk de projectpagina voor meer informatie.

Lees meer