VB-Groep

Herontwikkeling voormalige Mariakerk Valkenswaard

21 december 2023

Op dinsdag 19 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard diverse besluiten genomen die de herontwikkeling van de Mariakerk mogelijk maken. CRA Vastgoed zal de kerk gaan herontwikkelen tot woningen. Eerder deden we dit al zeer succesvol met de Antonius van Paduakerk aan de Eindhovenseweg in dezelfde gemeente.

CRA Vastgoed had hier goede ideeën over en stemde die af met de erfgoedcommissie, omdat de Mariakerk en pastorie gemeentelijke monumenten zijn. Hierna durfde CRA Vastgoed over te gaan tot de aankoop van de kerk. De afgelopen jaren werd de kerk door een aantal (tijdelijke) huurders gebruikt. Gefaciliteerd door, en in samenwerking met de gemeente heeft CRA Vastgoed de plannen nu zodanig ontwikkeld dat de volgende stap kan worden gezet. Het realiseren van nieuwe woningen past niet in het huidige bestemmingsplan en daarom wordt het ontwerpbestemmingsplan van de voorgenomen ontwikkeling voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In het plan komen maximaal 12 grondgebonden woningen in de tuin en pastorie en 21 woningen in de kerk, waarvan minimaal 15 appartementen en 6 grondgebonden woningen. De woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zeer geschikt zijn voor senioren en starters, maar ook voor andere doelgroepen. Alle woningen in het plan zijn koopwoningen. De ontwikkelende partij maakt zich hard om ca. 11 woningen aan te bieden binnen de dan geldende grens van betaalbare woningen. Per 1 januari 2024 is deze grens €390.000,-.

CRA Vastgoed oogst veel lof vanuit omwonenden over de manier waarop de kerk getransformeerd wordt waarbij zoveel mogelijk is uitgegaan van het behoud van de cultuurhistorische waardevolle aspecten. Een herontwikkeling van een monumentale kerk zoals de Mariakerk is niet makkelijk. Wethouder Theo Geldens van Ruimtelijke Ordening is dan ook heel content: “Het is fijn om te zien dat de leegstaande kerk weer een nieuwe functie krijgt. En dat het openbare karakter van het kerkplein grotendeels behouden blijft. Het plein dat van oorsprong een parkeerfunctie heeft zal deze functie behouden en de kwaliteit en inrichting ervan willen we met inspraak vanuit de omgeving vormgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra groen en bankjes.”

Ook directeur Michiel Jongmans van CRA Vastgoed toont zich tevreden: “Dergelijke projecten zijn niet de makkelijkste, maar als het lukt mogen we hier met z’n allen zeer trots op zijn. Wij hebben als bedrijf veel affiniteit met Valkenswaard aangezien hier de roots liggen van Robert van Boldrik, algemeen directeur van VB Groep, – waar CRA Vastgoed onderdeel van uitmaakt –. We dragen dan ook graag maatschappelijk gezien ons steentje bij door de herontwikkeling van de karakteristieke, maar op dit moment leegstaande kerk.”

De planning is dat medio volgend jaar het bestemmingsplan door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld. De voorverkoop van de woningen start dan rond de zomerperiode.

Transformatie Mariakerk Valkenswaard

Meer weten over de transformatie van de Mariakerk in Valkenswaard?

Benieuwd hoe we samen een duurzame leefomgeving kunnen creëren?

Group Maak kennis met ons team