VB-Groep

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is door de VN commissie Brundtland uit 1987 omschreven als de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In de praktijk: duurzaamheid is de kwaliteit van wonen, werken en leven vergroten binnen de grenzen van de aarde.

Wat is duurzaamheid voor CRA Vastgoed?

Wij richten ons op continuïteit in resultaten en relaties en nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets solide, duurzaamheid en partnerschap. Als familiebedrijf willen wij eraan bijdragen dat toekomstige generaties, net zoals de huidige generatie, in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien.

Onze duurzaamheidsambities

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het beschermen van het klimaat. Hierbij is gekozen voor een concrete richting en duurzaam leiderschap, aan de hand van de volgende drie duurzaamheidsambities.

  • We zijn CO2-neutraal in 2030 voor scope 1 en 2 van het wereldwijd gehanteerde Greenhouse Gas Protocol. Met compensatie zijn we voor scope 1 en 2 eind 2023 al CO2-neutraal.
  • We gaan verder innoveren op het gebied van circulaire en biobased materialen, om een nieuwe duurzame standaard te creëren.
  • We starten een innovatieprogramma voor de toepassing van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie in al onze projecten. Met als doel om de leefbaarheid voor de mens te verbeteren en tegelijk de biodiversiteit te vergroten.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Zo gebruiken we eenzelfde systematiek als veel andere instellingen, bedrijven en overheden in Nederland, maar ook wereldwijd. Wij hebben ons gecommitteerd aan een aantal concrete doelstellingen om inzichten en best practices op dit terrein met elkaar te kunnen delen en initiatieven op elkaar af te stemmen.

Om onze inspanningen op duurzaamheidsgebied optimaal te laten renderen, hebben we onze processen in het verleden ingericht volgens de principes van The Natural Step. Gaat The Natural Step vooral over hoe we dingen doen, onze SDG-doelstellingen beschrijven wat we precies doen.

Wij focussen ons op 7 ontwikkelingsdoelen:

  • 3. Goede gezondheid en welzijn
  • 4. Kwaliteitsonderwijs
  • 7. Betaalbare en duurzame energie
  • 10. Ongelijkheid verminderen
  • 11. Duurzame steden en gemeenschappen
  • 12. Verantwoorde consumptie en productie
  • 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze doelstellingen?

Lees meer

Convenant regionale circulaire bouwstrategie

VB Groep streeft met haar werkmaatschappijen naar een circulaire bouweconomie. Dit is alleen bereikbaar vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. Participeren in Cirkelstad Eindhoven is dan ook een logische stap. VB Groep hanteert al jaren als motto voor al haar ondernemingen “resultaat komt samen”. En juist dat is nu nodig om een transitie te bewerkstelligen en daadwerkelijk positief impact te maken op het milieu. Als Brabants bedrijf zijn wij hier natuurlijk bij aangesloten.

Lees meer over het convenant

Marco Putzu

Adviseur Duurzaamheid

Stel hier je vraag

  

= Verplicht veld